top of page

Codependence

Wat is Codependence?

Codependence is een verzamelnaam voor dwangmatige en diepgewortelde gedragspatronen die wij als kind hebben ontwikkeld om te kunnen omgaan met het dysfunctionele familiesysteem waarin we zijn opgegroeid.
Denk aan gedragingen die te maken hebben met lage eigenwaarde, ontkenning, meegaandheid en controle.  
Je zou kunnen zeggen dat we allemaal in meer of mindere mate codependent zijn, geen enkel familiesysteem is namelijk perfect.

Hoe weet je of je een Codependent bent?

Een Codependent heeft anderen nodig om zijn identiteit te bepalen, zijn eigenwaarde en gevoel van welzijn te voeden. Partners, vrienden en zelfs kinderen worden gebruikt om de emotionele schade, opgelopen in de jeugd, te herstellen. Ook andere verslavingen (denk b.v. aan alcohol-, drugs-, gok- en seksverslavingen) worden gebruikt om met Codependence om te gaan.

Een Codependent zal zich herkennen in het volgende:

 • heeft moeite met het herkennen van zijn eigen gevoelens

 • afzwakken, veranderen of ontkennen van zijn gevoelens

 • beschouwt zichzelf als onzelfzuchtig, toegewijd aan het welzijn van anderen

 • heeft moeite met het nemen van beslissingen

 • vindt zichzelf nooit goed genoeg, is erg kritisch op zichzelf

 • heeft moeite met het ontvangen van complimenten of geschenken

 • heeft moeite met hulp vragen

 • vindt de waardering van anderen belangrijker dan zelfwaardering

 • komt slecht op voor eigen waarden en normen uit angst voor boosheid en afwijzing

 • is extreem loyaal waardoor men te lang in slechte relaties of omstandigheden blijft

 • doet wat anderen verlangen en zet daarvoor eigen interesses en hobby's opzij

 • accepteert seks ter vervanging van liefde, gebruikt het voor goedkeuring en acceptatie

 • vertelt anderen wat zij moeten denken en voelen

 • wordt kwaad als hulp niet aangenomen wordt

 • geeft ongevraagd advies 

 • heeft het nodig om nodig te zijn in een relatie

Wat kun je er aan doen?

Als dat wat je als kind hebt meegemaakt en hebt geleerd, je blijft achtervolgen in je volwassen leven en het je hindert je persoonlijke doelen te bereiken en te groeien naar de mens die je wilt zijn, is het goed te gaan kijken naar de patronen die je hebt ontwikkeld en waar ze vandaan komen. Deze kennis kun je vervolgens gebruiken om je gedrag te veranderen en je koers bij te stellen.

Praktisch gezien houdt dit in dat we samen in kaart brengen hoe het leven van 0 tot 18 jaar er uit zag: wie speelden er een rol in de opvoeding en welke mensen, situaties en gebeurtenissen hebben hun stempel gedrukt op deze periode? Dit doen we middels het invullen van een vragenlijst die we vervolgens uitgebreid bespreken. De relatie tussen de gebeurtenissen en de emoties die ze opriepen wordt duidelijk en deze kan desgewenst ontkoppeld worden. Het bewust worden is hierin de eerste stap.

bottom of page